Trouwen

De inzegening van huwelijken en levensverbintenissen

tr-186Wie de inzegening van een huwelijk of levensverbintenis in de Remonstrantse Kerk overweegt of bijvoorbeeld eerst nadere informatie wil, wordt geadviseerd – ook als men geen Lid of Vriend is van de Remonstranten – met de Kerkenraad contact op te nemen via het secretariaat.

De Remonstrantse Broederschap was het eerste kerkgenootschap ter wereld dat de mogelijkheid van inzegening van een levensverbintenis tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in haar kerkorde heeft opgenomen.

Voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum zijn er geen kosten aan een dergelijke dienst verbonden.
Niet-leden wordt € 500,-  in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief het honorarium van de predikant en de organist.

Een dienst waarin een dergelijke inzegening plaatsvindt wordt in een aantal gesprekken met een predikant voorbereid.

De Remonstrantse Gemeente van Naarden-Bussum kan gehuurd worden voor een trouwplechtigheid.

In de (burgerlijke) Gemeente Gooise Meren (waar Bussum deel van uitmaakt), kan de Remonstrantse kerk ook de locatie zijn waar het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken. Een aanstaand bruidspaar dient de toestemming daarvoor zelf aan te vragen bij de Gemeente Gooise Meren.

Contact voor huur kerkgebouw middels het invulformulier op de pagina Verhuur.

tr221