Privacy in onze kerk

In juli 2018 verscheen onderstaand artikel in ons kerkblad ‘Nieuwsbrief’

Privacy in onze kerk

U hebt vast gelezen dat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is.
Deze Europese Verordening is bedoeld om ons als burgers beter te beschermen tegen misbruik van onze persoonlijke gegevens. Ook zorgt de AVG ervoor dat mensen betere rechten hebben op inzage, aanpassing of zelfs verwijdering van hun persoonsgegevens in bestanden van organisaties, zoals die van onze Remonstrantse Gemeente.

Het komt erop neer dat wij als kerk alleen gegevens van personen mogen vastleggen en gebruiken als er een zogenoemd ‘gerechtvaardigd belang’ is: dat belang kan per kerk of organisatie natuurlijk verschillen. Zo mag een kerkgenootschap wél de religieuze overtuiging van zijn leden en vrienden vastleggen, maar mag een willekeurige andere organisatie dat juist niet.
Het ‘gerechtvaardigd belang’ van bijvoorbeeld het vastleggen van uw naam, adres en woonplaats is voor onze kerk wel duidelijk. Iemand heeft er immers bewust voor gekozen om lid te zijn en wil informatie ontvangen.
De AVG verplicht ons als kerk hier goed over na te denken en gepaste maatregelen te nemen die de rechten van onze leden en vrienden waarborgen. Overigens gold dit ook al onder eerdere privacywetten. Het gaat dan o.a. om een goed privacyreglement, geheimhouding, zorgvuldig omgaan met (digitale en papieren) ledenlijsten etc.
Ook de ledenadministratie moet voldoen aan nieuwe eisen.

Een ander aspect is de omgang met internet en sociale media als Facebook en Twitter. Hiervoor gold en geldt dat we uiterst terughoudend moeten zijn in het vermelden van persoonsgegevens via bijv. de website van onze gemeente of via onze Facebookpagina.
Datzelfde geldt voor het plaatsen van foto’s op de website etc: dat mag alleen met voorafgaande toestemming van de gefotografeerde.
Welke ruimte er is voor het omgaan met bijvoorbeeld de lijstjes van Schakels, diverse kringen en dergelijke gaat nog duidelijk worden; nu is het voorzichtigheid troef.
Via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken wordt de mogelijkheid onderzocht van bijvoorbeeld één Gedragscode voor alle kerken; onze gemeenteleden Edo Ingenegeren en Alexander Overdiep zijn voor de Remonstrantse Broederschap bij deze ontwikkelingen nauw betrokken.
Er is nog veel te regelen de komende tijd: de Kerkenraad neemt al de nodige maatregelen, daarbij geholpen door het landelijk bureau. Als u nu al vragen heeft, kunt u zich wenden tot de secretaris van de kerkenraad.
U kunt ook kijken op de landelijke website van de Remonstranten.
We zullen u de komende tijd regelmatig informeren. Want privacy is uiterst belangrijk in deze tijd, maar het zijn van een (remonstrantse) gemeenschap ook!

De Kerkenraad