Begroting 2020

Begroting 2020

(afgeronde bedragen in euro 1000)

Inkomsten

Bijdragen en opbrengsten                                        83

Verhuur gebouw                                                          4

Totale baten                                                                 87

 

Lasten

Kosten geestelijke zorg                                             39

Organisten                                                                    5

Kosten gebouw                                                            24

Kosten organisatie                                                      11

Programma kosten                                                     3

Overige kosten en reserveringen                            12