“Zit er nog rek in?”

Datum
zo 17 mrt 2019
Tijd
00:00
Locatie
-

Zit er nog rek in?

Rekkelijk en precies,
toen en straks

Een middag met verhalen, geschiedenis en muziek rond het thema ‘rekkelijk en precies, toen en straks.
Een vertelvoorstelling in het kader van 400 jaar Remonstranten.

Door Marijke Broekhuijsen, met medewerking van Hein Dop en Erik Raayman
Toegang gratis

Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in de Kapel in Hilversum.

Zij maakte een vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, – waarin Arminius een belangrijke rol speelt- , actuele vragen en dilemma’s van een rekkelijke in deze tijd verkent.

Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Vragen van alle tijden
Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek ‘ Wij zijn ons brein’ weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?Alle activiteiten