Peter Nissen gaat voor

Datum
zo 31 mrt 2019
Tijd
00:00
Locatie
-

Op deze zondag zal bij ons voorgaan prof. dr. Peter Nissen.
De thematiek zal zijn: ‘Goeie genade. Over vergeven in een genadeloze cultuur.’ Wij leven in een claimcultuur en vergeven lijkt bijna tegennatuurlijk te zijn. Om te kunnen vergeven moeten wij de gekleurde bril durven afzetten waarmee wij naar anderen kijken. Dat past bij de veertigdagentijd: een tijd waarin wij de wereld anders leren zien.
Peter Nissen is niet alleen predikant van de Remonstranten in Oosterbeek, maar ook hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit. Daarvoor was hij aan dezelfde universiteit hoogleraar Spiritualiteitsstudies. Voordien was hij o.a. hoogleraar ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom’ aan de Universiteit Tilburg. Eerder was hij al hoogleraar Kerkgeschiedenis in Nijmegen.
Hij is ook voorzitter van het College van Professor en Curatoren van het Remonstrants Seminarium en namens de Remonstrantse Broederschap lid van het bestuur van de landelijke Raad van Kerken.Alle activiteiten