Nieuwjaarsdienst met Heine Siebrand

Datum
zo 6 jan 2019
Tijd
00:00
Locatie
-

Deze eerste dienst van 2019 zal bij ons voorgaan dr. Heine Siebrand, emeritus predikant van de Remonstranten in Utrecht (en Groningen).
Het thema van zijn dienst luidt: ‘Vernieuwing – de weg van de minste weerstand’.
Na de dienst zal in de Tuinzaal de Kerkenraadsvoorzitter met de aanwezigen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.
Hij zal tevens zijn licht laten schijnen over de plannen voor 2019.
Aansluitend zal Vernieuwingspredikant Claartje Kruijff een tip van de sluier oplichten omtrent haar plannen rond de vernieuwingsactiviteiten.Alle activiteiten