Het goede leven en de ‘vrije’ markt

Datum
di 28 jan 2020
Tijd
00:00
Locatie
-

In deze CCIV-lezing zal Dr. Jelle van Baardewijk ingaan op de filosofische en religieuze aspecten van de vrije markteconomie.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de economie en vooral ook op de ideeën die in de loop der tijd over de economie zijn verwoord.
Daarbij grijpt hij terug op Aristoteles, Marx, Weber en Keynes.

Deelvragen van zijn lezing: In welke zin is het kapitalisme verbonden met het protestantisme?

Waarom denken we bij economie direct over ‘de feiten’ terwijl er toch duidelijk ideologische aspecten in de economie schuilgaan? Waarom dit onvermogen?

Is het mogelijk een kapitalisme met een menselijk gezicht te behouden en is het zinvol in dit verband van een Rijnlandse economie te spreken?
Dit en meer over de welhaast goddelijke status van geld, marktomvang en innovatie.

Een avond filosoferen over economie.

Meer info

CCIV is de oude naam voor de interkerklijke samenwerking voor een verdiepend programma en stond voor ‘Centrale Commissie voor het Interkerkerlijk Vormingswerk‘.
Nu presenteert men zich onder de noemer ‘Zinspiratie‘.Alle activiteiten