Geloven Christenen nog in Gods voorzienigheid?

Datum
di 26 okt 2021
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Wiite Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden
Entree
€ 7,00

Is er leiding in ons leven? Kunnen moderne christenen nog geloven in Gods voorzienigheid?

Op onze Basis- en Middelbare scholen, in het Hoger Beroepsonderwijs en op de Universiteiten wordt geleerd nauwkeurig naar natuur en geschiedenis te kijken.
Daar lijkt een stilzwijgende afspraak van kracht dat we in onze verklaringen geen boven-natuurlijke en boven-menselijke hand toelaten.
Al is dit in onze cultuur pas een honderdvijftig jaar oude gewoonte, hij is wel vanzelfsprekend geworden. Dat geldt dus ook voor de geschiedenissen die we vertellen: in historische en journalistieke boeken zullen we God niet als handelende persoon tegenkomen. Maar wil dat zeggen, dat Hij daar niet handelt?
Ook christenen in onze publieke cultuur wordt niet geleerd en niet gestimuleerd naar Hem te zoeken, te vragen, noch in de grote maatschappelijke ontwikkelingen noch in de kleine ontwikkelingen van ons persoonlijke leven. Maar is God daar werkelijk niet te vinden? Hoe is dat in verband te brengen met de Bijbel die zo heel anders over God spreekt?

Prof. Dr. Nico den Bok studeerde theologie in Utrecht. Hij was hoogleraar systematische theologie aan de PThU (Kampen) en sinds 2013 aan de ETF (Leuven). Hij was predikant in verschillende plaatsen, op dit moment in Bussum in de Wilhelminakerk.

Aanmelden noodzakelijk via CCIV