Ds. Pieter Lootsma

zondag 20 juni 2021 10:30 - 11:30 uur

Kerkdienst met ds. Pieter Lootsma

Piet Philipse zal het orgel bespelen en dus ook het met elkaar zingen begeleiden. Want we mogen weer .. zij het zachtjes .. zingen.

In deze dienst wordt het verhaal van Cain en Abel dat helemaal aan het begin van de bijbel staat gelezen. Met name de figuur van Cain zal worden uitgelicht. Volgende week lezen we hetzelfde verhaal maar dat zullen we ons met name op Abel richten.

Het bijzondere van dit verhaal is dat het eigenlijk het hele bijbelse denken samenvat. Tal van gedachten en thema’s die verderop in de bijbel verder worden uitgewerkt, worden hier al aangestipt.Overige kerkdienstenAlle activiteiten