‘De oogst ruist in de wind’ – over de spiritualiteit van de psalmen

Datum
do 1 aug 2019
Tijd
00:00
Locatie
-

We zingen ze alleen nog bij hoge uitzondering, de berijmde psalmen in het Liedboek.
De woorden sluiten veelal niet meer aan bij onze geloofsopvattingen.
Het Bijbelboek Psalmen heeft echter talloos velen geïnspireerd om eigen vertalingen of bewerkingen te maken.
Om maar een paar auteurs te noemen: Ida Gerhardt met Marie van der Zeyde (‘een vertaling om de psalmen te leren kennen zoals ze zijn’), Huub Oosterhuis, Martinus Nijhoff en sinoloog/dichter Lloyd Haft (‘de Psalmen trokken mij onweerstaanbaar’).
De Psalmen zijn, ruim 2.500 jaar geleden, gedicht voor gebruik door de gemeenschap en ze zijn zo gecomponeerd dat de ene na de andere generatie zich (dankzij steeds weer nieuwe verwoording) kan identificeren met de ik/wij en hun verdriet, wanhoop, vreugde of dankbaarheid.

Bij wijze van ‘pilot‘ wil Friso Boogerd graag een keer met geïnteresseerden psalmversies gaan lezen.
Eén of hooguit twee psalmen per keer.
De bijeenkomst draait niet zozeer om kennisoverdracht, maar heeft meer het karakter van een gesprekskring.
Indien er voldoende animo is zetten we de reeks voort in het najaar van 2019, op in overleg met elkaar te bepalen data.

Donderdag 1 augustus a.s.  van 15.30 tot 17.00 uur in Tuinzaal of in de Kerkenraadskamer.
Aantal deelnemers in beginsel maximaal 15.
Opgeven door middel van onderstaand invulformulier. Indien u deze datum verhinderd bent, maar wel graag in het najaar meedoet, hoor Friso Boogerd dat ook graag van u.

[contact-form-7 id=”7893″ title=”Spiritualiteit van de psalmen”]Alle activiteiten