De Christelijke tradities van het Midden-Oosten

Datum
do 6 dec 2018
Tijd
00:00
Locatie
-

Door de politieke ontwikkelingen in landen van het Midden-Oosten komen ook de christenen uit die regio vaak in het nieuws.
Als ex vluchteling wonen velen nu tussen ons. Soms verneem je dat een kerk, gesloten als gevolg van de afname van het aantal kerkgangers, wordt heropend ten behoeve van een oriëntaals-orthodoxe kerkgemeenschap. De Bussumse Jozefkerk, verkocht aan de Koptische Christenen, is daarvan het meest recente voorbeeld.

Toch zijn deze christenen voor velen in het westen onbekend. Wie zijn ze? Ze worden in hun geboorteland vaak gediscrimineerd of vervolgd, lezen we.
Deze onmiskenbare schaduwzijde verhult evenwel ook de grote rijkdom die hun – meest oosterse – christelijke geloofstradities in zich bergen en die hun kerken ook in moeilijke tijden op de been houden.
August Habets ging afgelopen seizoen (25 april 2018) in op de boeiende geschiedenis van de geloofsbelijdenissen, die vaak oorzaak waren van vroege afsplitsingen van de Christelijke kerken.
Op deze avond wordt door Leo van Leijsen nader ingegaan op de grote diversiteit van het christendom van het Midden-Oosten en op de huidige situatie.

Leo van Leijsen (1955) sprak al eerder voor CCIV; hij is theoloog (Tilburg en Nijmegen) met bijzondere aandacht voor het oosters christendom en medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch.Alle activiteiten