Zondagmorgen 4 juni om 10.30: kerkdienst met Prof.Dr. Johan Goud

door Ellen de Jong

Op zondagmorgen 4 juni om 10.30 gaat Prof. Dr. Johan Goud ons voor in de dienst.

Johan Goud studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit van Tübingen (Duitsland) en promoveerde in 1984 bij Hendrik Johan Adriaanse aan de Universiteit van Leiden. De titel van zijn proefschrift was ‘Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking’. Van 1999 tot 2009 was hij bijzonder hoogleraar in vrijzinnige godsdienstfilosofie en van 2009 tot 2015 gewoon hoogleraar in theologische esthetica (‘religie en zingeving in literatuur en kunst’), beide aan de Universiteit Utrecht. Verder was Goud universitair gastdocent aan de Universiteit Leiden en Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Kampen. Gedurende zijn gehele loopbaan was hij tevens predikant in de remonstrantse gemeenten van Eindhoven (1984-1990) en Den Haag (1990-2015).

Cees van der Poel bespeelt het orgel.

Hier vindt u de Orde van Dienst 4 juni 2023

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist

De collecte van vandaag is volledig bestemd voor onze eigen diaconie.

Voor alle collectes kunt u gebruik maken van onze QR code, die u hieronder aantreft. Deze QR-code staat ook op onze website.

Mocht u liever willen overmaken naar onze bank dan kan dat natuurlijk ook:

Het IBAN -nummer van de gemeente is:

NL 90 INGB 0000 300652

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

 

gepubliceerd op 1 juni 2023