Joost Röselaers beroepen als predikant van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum

door Ellen de Jong

Per 1 september 2023 wordt Joost Röselaers (43) predikant van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum (50%). Daarnaast blijft hij als remonstrants predikant verbonden aan Vrijburg Amsterdam. Joost brengt relevante ervaring met zich mee die hij opdeed als predikant in Amsterdam en in de Dutch Church in Londen. Joost is actief in het maatschappelijk gesprek en is onder andere essayist van Het Financieele Dagblad. 

Joost ziet uit naar deze nieuwe uitdaging: “Naarden-Bussum is een warme en enthousiaste gemeente met een grote onderlinge betrokkenheid en een rijkdom aan creativiteit. Ik wil graag wortelen in de gemeente. Het eerste jaar wil ik de leden en vrienden van de gemeente persoonlijk ontmoeten. Ik verheug mij daarnaast op het leiden van diensten en van de activiteiten vanuit de Koningskamer, en het kennismaken met de diverse groepen in de gemeente. Er is een grote behoefte in de samenleving aan een gastvrije ruimte van ontmoeting en zingeving. De remonstrantse kerk in Naarden-Bussum is zo’n ruimte, vanuit onze basisbeginselen van vrijheid en verdraagzaamheid. Samen met de kerkenraad en talloze vrijwilligers wil ik de komende jaren stap voor stap werken aan de versteviging en verbreding van deze ruimte.”

De intrededienst is op 3 september, geleid door oud-predikant Friso Boogerd.

gepubliceerd op 19 maart 2023