Kerkdienst op 4 december om 10.30 met Prof. dr. Johan Goud

door Ellen de Jong

Op deze tweede Advent gaat Prof. dr. Johan Goud ons voor. Johan Goud is Nederlandse godsdienstfilosoof, emeritus remonstrants predikant, emeritus hoogleraar en auteur.

Een belangrijk onderdeel van het werk van Goud was de oprichting en coördinatie van het Uytenbogaert-centrum voor religie en cultuur in Den Haag van 1995 tot 2015. Hier organiseerde Goud ‘literaire kanselredes’ en filosofische, politieke en ethische discussies. Na zijn emeritaat bleef hij tot 2022 ‘godsdienstfilosoof met bijzondere opdracht’ in Den Haag. In de Remonstrantse Broederschap was hij ook landelijk actief, o.a. als president-curator van het Seminarium en als voorzitter van de Theologische Commissie. In die laatste hoedanigheid was hij – als eerste opsteller – nauw betrokken bij de geloofsbelijdenis 2006

 

Op het orgel speelt Marien van Vliet

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist

Klikt u hier voor de Liturgie 4 december 2022

Voor deze dienst is de bestemming van het collectegeld voor de Voedselbank. U kunt de QR-code gebruiken of overmaken naar het IBAN -nummer van de gemeente : NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

gepubliceerd op 27 november 2022