Kerkdienst op zondag 24 april 10.30 met ds. Yvonne Hiemstra

door Ellen de Jong

Ds. Yvonne Hiemstra (1975) uit het Friese Ee gaat voor op 24 april. In het dagelijkse leven is zij ambulant geestelijk verzorger en trajectbegeleider zorg in de eerste lijn. Ze is met name werkzaam in de palliatieve zorg en ondersteunt mensen met complexe (psychiatrische) zorgvragen. Hiernaast vervult zij een adviserende rol voor de Provinsje Fryslân. Ze hoopt binnenkort te promoveren bij de Radboud Universiteit Nijmegen op de kerkelijke maaltijdviering binnen de vrijzinnigheid en de waarde van rituelen in het algemeen. Ook doet zij dit jaar proponentsexamen bij de remonstranten.

Het thema van deze dienst is ‘aarzelend geloven’. Hier vindt u de Liturgie Naarden Bussum 24 april 2022

Marien van Vliet begeleidt de dienst op het orgel.

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist:

De bestemming van het collectegeld zal voor helft voor de stichting Dialoog Scholen zijn, de andere helft is bedoeld voor onze eigen kerk. U kunt de QR-code gebruiken of overmaken naar het IBAN -nummer van de gemeente : NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

gepubliceerd op 17 april 2022