Kerkdienst 6 februari om 10.30 met ds. Annegien Ochtman – de Boer

door Ellen de Jong

Ds. Annegien Ochtman is een goede bekende in onze kerk: van 1993 tot 2000 was zij onze predikant. Annegien is oprichtster van Ritualiter dat persoonlijke rituelen op maat verzorgt voor bijzondere momenten in het leven van mensen. Ook schreef zij in 2015 het boek Nieuwe Rituelen.

Het is, zoals altijd op de eerste zondag van februari, de zondag van het Werelddiaconaat, de zondag waarop veel diaconieën van een verscheidenheid aan kerken aandacht vragen voor hun werk. Het thema van de dienst is: ‘delen en vermenigvuldigen’. De bijbellezing komt uit Johannes 6, het verhaal van de vijf broden en twee vissen, uiteindelijk voldoende om een hele menigte te voeden. Wat wilde Jezus bereiken met het vertellen van dit wonderverhaal? En wat zegt zegt het ons nu?
Gelukkig mogen we ook weer (zachtjes!) zingen, begeleid door Marien van Vliet op het orgel. Er is ook op harp, verzorgd door Petra Rosa Vlasman.

Hier klikt u voor de Orde van dienst Naarden-Bussum 6 februari 2022

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist

 

De bestemming van het collectegeld zal voor helft voor Dialoog Scholen zijn, de andere helft is bedoeld voor onze eigen kerk. U kunt de QR-code gebruiken of overmaken naar het IBAN -nummer van de gemeente : NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

gepubliceerd op 17 januari 2022