Zondag 9 januari om 10.30: online kwartetdienst bij de Doopsgezinden met ds. Peter Korver

door Ellen de Jong

Aanstaande zondag vieren wij een kwartetdienst met Remonstranten, Vrijzinnigen, Huiskamergemeente en Doopsgezinden. Helaas kan deze dienst niet fysiek worden bijgewoond vanwege Corona. Dat betekent dat de dienst via een stream zal worden uitgezonden.

Voorganger is Peter Korver en de muziek wordt verzorgd door Marcus van der Heide. Het collectedoel is “Stichting de Regenboog”.  Bijdragen daarvoor kunnen worden overgemaakt op de rekening NL70 RABO 0329 9483 69 van de Doopsgezinde Gemeente met vermelding: Collecte de Regenboog.

De dienst is te zien via het YouTube kanaal van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden:  https://www.youtube.com/channel/UCR5OqoGuxe9ugHUt4_Txrlg

gepubliceerd op 6 januari 2022