Zaterdag 25 december om 10.30: digitale kerstviering met ds. Pieter Lootsma

door Ellen de Jong

Helaas kunnen we kerstmis niet met elkaar in de kerk vieren. Wel is er met veel zorg gewerkt aan een prachtige dienst met mooie muziek waarvan u – hopen wij- toch ook digitaal mee kunt genieten.

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist:

Voor deze viering is veel aandacht gegeven aan de muzikale omlijsting. Met ongelooflijk veel enthousiasme gaan onderstaande musici deze dienst luister bijzetten. We gaan hen hoogstwaarschijnlijk vaker zien en horen in onze kerk.

Organist:                      Marien van Vliet

Piano:                            Martijn Willers

Zang:                             Charlotte Houberg, sopraan

Joost van Velzen, tenor

Nathan Tax, bas-bariton

 

Liturgie

Orgelspel                                                 Nun kommt der Heiden Heiland

Welkom door de Kerkenraad

Muziek                                                     486 Midden in de winternacht couplet 1, 2, 4.

Votum

Muziek                                                     The first noel

Gebed

schriftlezing       (1)                                  Lucas 2: 1-7 (kind in een voederbak)

muziek                                                     Il est née le divin enfant couplet 2, 3

schriftlezing       (2)                                  Lucas 2: 8 – 14 (herders)

muziek                                                     O Holy night

schriftlezing       (3)                                  Lucas 2: 15 – 20 (engelen)

muziek                                                     Stille Nacht, Heilige Nacht

Preek

Stilte

Muziek                                                       Cantique de Jean Racine

Gebeden

Muziek                                                      487 Eer zij God in onze dagen

Zegen

De bestemming van het collectegeld zal voor helft voor de Voedselbank Naarden Bussum zijn, de andere helft is bedoeld voor onze eigen kerk. U kunt de QR-code gebruiken of overmaken naar het IBAN -nummer van de gemeente : NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

 

 

gepubliceerd op 28 november 2021