Zondag 14 november om 10.30: kwartetdienst bij de Doopsgezinden met drs. Etje Verhagen-Krikke

door Elsbeth Oskamp

Etje Verhagen-Krikke is geestelijk verzorger en GZ-psycholoog in een eigen praktijk in Zwolle. Ze werkt voornamelijk in de zorg voor ernstig zieken en de palliatieve zorg, waarbij het accent ligt op aandacht voor levensvragen en existentiële problemen.

Na het volgen van een jaar seminarie aansluitend op de opleiding Geestelijke Verzorging kreeg zij in 2008 preekbevoegdheid. Sindsdien gaat zij zeer regelmatig voor in diverse vrijzinnige gemeentes.

Van 1985-1996 waren Etje en haar man actief lid van de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum.

Deze dienst zal worden gehouden in de Doopsgezinde kerk aan de Wladimirlaan 10 in Bussum. Voor informatie klikt u hier 

gepubliceerd op 12 oktober 2021