Zondag 10 oktober om 10.30: kwartetdienst met Mr. Drs. J. de Wit

door Elsbeth Oskamp

Mr. drs. Johan de Wit is in Leiden en in Kampen opgeleid tot jurist en theoloog. Naar eigen zeggen heeft hij zijn theologische studie ervaren als een heel uitgebreide cursus algemene ontwikkeling.De verbeelding waartoe de menselijke geest in staat is, blijft hem verwonderen en vanuit die verwondering spoort hij ons aan tot zelfonderzoek. Alles begint en eindigt bij het kennen van jezelf en wat ons is overgeleverd uit de oude boeken en met name de leringen en uitspraken van Jezus helpen ons daarbij. Door het filter van de man uit Nazareth kunnen wij de wereld anders zien dan wij gewend zijn en dat is, aldus Johan de Wit, het grote geheim van religieus zijn. De vrijzinnigheid is voor hem de enige geloofsrichting waarin het raadsel van de verhouding tussen God en mens en ons bestaan in deze wereld op een aanvaardbare en voorstelbare manier ter sprake gebracht wordt.

Het thema van deze dienst is:

Jeremia en Jezus: in het spoor van Jeremia is de boodschap van Jezus dat God niet gevonden wordt door wetten of geboden, maar in het innerlijk van de mens, waar zich het koninkrijk des hemels bevindt.

Deze kwartetdienst zal in onze eigen kerk worden gehouden. U hoeft zich niet op te geven. De dienst zal worden gestreamd via Kerkdienstgemist

De collecte is deze dienst bestemd voor het Kinderfonds Mama’s en voor onze eigen kerk. U kunt de QR-code gebruiken of overmaken naar het IBAN -nummer van de gemeente :

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

De QR-code is:

gepubliceerd op 22 september 2021