Zondag 22 augustus om 10.30: hagenpreek met ds. Friso Boogerd

door Ellen de Jong

Op 22 augustus, om 10.30 uur, is er een Hagenpreek als gezamenlijke zomerdienst van de Vrijzinnigen, Remonstranten, Doopsgezinden, Huiskamer gemeente en Luthersen. Deze dienst in de openlucht zal plaatsvinden op het terrein van Brouwerij Comenius, op de Vestingwallen. Zie onderstaande plattegrond.

Thema van de dienst is ‘Gezegend die de aarde maakt’. Oude en nieuwe profeten en een Scheppingspsalm bezien we in Bijbels-ecologisch perspectief.

Voorganger is ds Friso Boogerd. Voor de muziek tekent Henk van ’t Hoff, organist/muzikale duizendpoot bij de Remonstranten in Nieuwkoop.

Hier vindt u de liturgie Hagenpreek 22 augustus 2021 LITURGIE def PDF

De Hagenpreek vindt plaats op de Westwalstraat, tegenover nr. 27 in Bastion Nieuw Molen (dat is het bastion dat de grote, hooggelegen parkeerplaats vormt)- tegenover het einde van de Cattenhagenstraat-de onder-doorgang is vooral bekend door de Fietsenmaker die er zit en daar achter zit de Vesting Brouwerij Comenius. Zie onder een plaatje ter verduidelijking.

Na de dienst zal gecollecteerd worden voor de “Stichting Vrienden van C’est la Vie”. Tevens zal u gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage voor de extra kosten voor deze dienst. Hierbij de QR-code voor deze dienst:

Natuurlijk is het ook mogelijk een betaling te doen aan de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum op Ibannummer:

NL 90 INGB 0000 300652 

gepubliceerd op 14 augustus 2021