Zomerprogramma Juli

door Ellen de Jong

Kerkdiensten: 

Voor aanmelden en reserveren voor de zomerdiensten wij verwijzen naar onderstaande websites voor meer informatie.

4 Juli om 10.30: kerkdienst met ds. Greteke de Vries

Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

www.majellakapel.nl

 

11 juli om 10.30: kerkdienst met ds. Annegreet van der Wijk

Lutherse kerk, Mecklenburglaan 50, Bussum

www.elghetgooi.nl

 

18 juli om 10.30: kerkdienst met ds. Willy Metzger

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

 

25 juli om 10.30: kerkdienst met ds. Peter Korver

Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, Bussum

U kunt zich niet opgeven voor deze dienst; we verwachten echter geen hausse op deze datum. Bij binnenkomst zal er een lijst liggen; wilt u hierop uw naam invullen?

De opbrengst van de collecte is deels voor de Voedselbank en deels voor onze eigen kerk. U kunt zoals altijd gebruik maken van de QR-code, simpelweg door deze te scannen met de camera van uw smartphone of een bedrag over te maken naar de bankrekening van onze kerk:

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

 

Zomermiddagen

Deze middagen werden al vermeld in de Nieuwsbrief. Hier herhalen we ze nog even voor u:

Woensdag 14 juli om 14.30: Ds. Peter Korver in de Lutherse Kerk

Woensdag 28 juli om 14.30: Prof. dr. Karel van Dam in de Doopsgezinde kerk

Thema: Hoe passen geloof, evolutie en Spinoza bij elkaar?

 

De middagen duren tot ongeveer 16.30.

 

Zomercursus 2021 over het Duits idealisme door Wim Dooge

 

Wederom heeft Wim Dooge aangeboden deze zomercursus voor u te verzorgen, waarvoor wij hem hartelijk bedanken! Wim behandelt deze filosofische stroming in de periode van grofweg 1780 tot 1830. Dan denken we aan Fichte, Schelling en Hegel.

De cursus vindt plaats op drie middagen van 15.30 tot 17.00 op 11, 12 en 13 augustus. Kosten: 7 euro per middag.

Plaats: onze kerk, in de kerkzaal. U kunt zich opgeven bij Wim Dooge: wdooge@planet.nl

gepubliceerd op 30 juni 2021