Het Duits Idealisme door Wim Dooge, zomercursus Remonstranten op 11, 12 en 13 augustus.

door Elsbeth Oskamp

Twee jaar geleden behandelde ik met u het leven van Goethe en enkele van zijn belangrijkste werken. Vorig jaar bespraken we de vroege Romantici, zoals Friedrich Schlegel en Novalis. Dit jaar wil ik met u stilstaan bij de opkomst van het Duits Idealisme – DE filosofische stroming uit diezelfde tijd, zeg maar van 1780 tot 1830 – door met u in volgelvlucht de drie belangrijkste filosofen onder de loep te nemen: Fichte, Schelling en Hegel. Het is een filosofische stroming die tot op de dag van vandaag een grote invloed heeft op het Westerse denken.

De data zijn: 11, 12 en 13 augustus 2021, s ’middags van 15.30 tot 17.00 uur.

Kerkzaal Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, 1405 GL  Bussum; 7 euro per lezing.

Namens de kerkraad het verzoek u vanaf heden aan te melden tot 1 augustus a.s. bij wdooge@planet.nl.

gepubliceerd op 28 juni 2021