zondag 30 mei om 10.30: kerkdienst met ds Marthe de Vries

door Ellen de Jong


Sinds januari 2019 is Marthe de Vries predikante van de Geertekerk in Utrecht en is zij vanuit deze remonstrantse gemeente betrokken bij het studentenwerk in Utrecht. Op de website IPSU schrijft Marthe: ‘de remonstranten zijn een vrije en open geloofsgemeenschap waar je met al je vragen en twijfels terecht kan. Wij kennen geen voorgeschreven leer, maar een zoekende en open manier van geloven. Open voor de vragen uit de samenleving, voor cultuur, voor wetenschap, voor de vragen waar jongeren(en studenten) mee zitten.
Een gemeente om te delen wat je inspireert, maar ook om te schuilen als het leven je hard valt.’

Wij verheugen ons op haar komst!

Marien van Vliet speelt op het orgel.

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist.

U kunt zich in de week voorafgaande aan de zondagdienst vanaf maandagochtend voor maximaal 2 personen aanmelden (tot uiterlijk de vrijdag voor de dienst tot 12.00 uur), via een mail  naar s.h.westra@hotmail.com Geeft u ook aan of u met meerdere personen uit één huishouden komt. Er wordt een aanmeldingslijst opgesteld, waarbij we zo eerlijk mogelijk de beschikbare plaatsen toewijzen. Er wordt telkens gekeken wie al eerder een plek heeft gekregen. Zo denken we alle aanmelders een eerlijke kans op een plek te geven. U ontvangt zaterdag bericht als u bent toegelaten.

De collecte is deze zondagmorgen bestemd voor de Voedselbank Naarden Bussum en onze eigen kerk. U kunt gebruik maken van de volgende QR-code:

Of nog steeds overmaken op het IBAN -nummer van de gemeente :

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

gepubliceerd op 23 mei 2021