Zondag 18 april: online kerkdienst met ds. Kim Magnee-de Berg

door Ellen de Jong

Kim Magnée-de Berg is predikant van de Federatie van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten in Gouda. Ze schrijft nog steeds geboeid te zijn door haar afstudeeronderwerp, jaren geleden ter afsluiting van haar studie theologie in Leiden met als onderwerp discussie over tolerantie in de 18e eeuw. Nog steeds een periode die mij zeer boeit, in het bijzonder geldt dat voor het denken over geloof en de opkomende wetenschap uit die tijd.
Na haar kerkelijke opleiding en een tijdelijke baan in de protestantse gemeente Warmond kwam zij terecht bij de Federatie in Gouda. En nu, 20 jaar later, is zij daar nog steeds. Naast haar aanstelling in Gouda werkt Kim ook een dag in de week in een woonzorgcentrum voor ouderen in Den Haag, als geestelijk verzorger. De combinatie tussen het gemeentewerk en het werk in een instelling ervaart zij als verrijkend en inspirerend.

Marien van Vliet speelt op het orgel.
De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist. Deze zondag is de collectebestemming Medische Hulp Bootvluchtelingen.

Maakt u weer gebruik van de QR-code?

Natuurlijk kunt u ook altijd overmaken op het IBAN -nummer van de gemeente :

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

gepubliceerd op 11 april 2021