Goede Vrijdag: online kerkdienst om 19.00 met ds. Koen Holzapffel

door Ellen de Jong

Goede Vrijdag 2 april om 19.00: online kerkdienst met ds. Koen Holtzapffel.

Ds. Koen Holzappfel is werkzaam als Remonstrants predikant in Rotterdam en Den Haag.

Deze dienst wordt begeleid door het koor van Voices. Zij zingen a capella, werkelijk schitterend!

Hier vindt u de Liturgie Goede Vrijdag 2021.

 

De dienst wordt opgenomen en is live en later te bekijken op kerkdienstgemist.

De collecte is voor het Kinderfonds Mama’s en ons eigen huis. U vindt rechts op de website de  QR-code voor alle Paascollectes en ook hier:

Natuurlijk kunt u ook overmaken op het IBAN -nummer van de gemeente :

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

 

gepubliceerd op 15 maart 2021