Maart 2021 Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’, over polarisatie en het vergeten wij. Initiatief van Joost Röselaers en Antje van der Hoek.

door Elsbeth Oskamp

Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’

De Remonstranten geven in maart 2021 de bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’ uit over de oplopende tegenstellingen in onze huidige samenleving. Wij hopen dat de brief besproken en bediscussieerd wordt door leden en vrienden van de Remonstranten en door mensen in de samenleving aan wie het thema ter harte gaat.

Download de bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’

Bestel een papieren versie van de bezinningsbrief  ‘Ik laat je niet alleen’ 

 

Er treedt in onze samenleving  een polarisatie op die mensen van elkaar vervreemdt en mensen uitsluit. Vanuit ons geloof voelen wij ons geroepen om de samenleving –en natuurlijk, eerst en vooral ons zelf!– een spiegel voor te houden. Wij horen de bijbelse boodschap als een oproep om de ander niet in de steek te laten. ‘Wees niet bang, want ik ben bij je’ is wat God de mensen steeds weer op het hart drukt. Tegen iedereen die roept ‘Laat me niet alleen!’ zegt Jezus Christus: ‘Ik ben er voor je’. Wij mensen zijn uitgenodigd om hetzelfde te zeggen tegen iedereen om ons heen: ‘Ik laat je niet alleen.’

Die betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s heeft een lange geschiedenis. De Remonstranten namen in de vorige eeuw uitgesproken standpunten in over de wenselijkheid van een wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden tegen militaire dienst en de onwenselijkheid van het strafbaar stellen van godslastering. Halverwege de jaren dertig waarschuwden de Remonstranten voor de gevaren van de absolute staat, zoals die zich ontwikkelde in Nazi-Duitsland en de communistische Sovjet-Unie. Na de oorlog sprak de kerk zich duidelijk uit voor het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.

gepubliceerd op 14 maart 2021