Zondag 21 februari: online kerkdienst met Alexander Overdiep

door Ellen de Jong

Aanstaande zondag gaat Alexander Overdiep ons voor tijdens een online dienst. De liturgie vindt u :Liturgie dienst 21 febr 2021

U kunt deze dienst volgen op kerkdienstgemist.nl, gebruikmakend van deze link

De collecte voor deze dienst is voor de Voedselbank. U kunt de QR-code scannen met de camera van uw mobiele telefoon of overmaken op onze bankrekening:

NL 90 INGB 0000 300652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum.

gepubliceerd op 16 februari 2021