Kerkdienst 13 december – 3 e Advent om 10.30 met ds. Friso Boogerd

door Ellen de Jong

Het thema van deze dienst is ‘Verbondenheid’. Een bijzondere dienst waarin muziek een belangrijke rol speelt. Zo beluisteren we een stuk uit de Dance Preludes van Witold Lotoslawski’s  Andantino. Van Alec Templeton gaan we luisteren naar Pocket Size Sonata: Modal Blues.

Marien van Vliet speelt op het orgel, Emil Blomberg bespeelt de piano en Maarten den Ottolander klarinet. Sophie Westra leest voor uit de bijbel.

Met veel plezier  verwelkomen we nieuwe vrienden in onze gemeente:

Klaas van Gelder

Thom van Os

Anton Philips

Roland van Limburg Stirum

Welmoet Tideman

Marien en Lenie van Vliet.

Sophie Westra en Ellen de Jong worden bevestigd als lid en kerkenraadslid.

Hier vindt u de liturgie: Digi kerkdienst 13 december 2020.docx

 

 

U kunt het collectegeld in de kerk voldoen, overmaken naar onderstaand ING bankrekeningnummer of de volgende QR-code gebruiken door deze met de camera van uw smartphone te scannen:

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum rekeningnummer : NL90INGB0000300652

De opbrengst van deze collecte zal worden gebruikt voor  het Kinderfonds Mama’s en voor de eigen gemeente.

U kunt zich- zoals gebruikelijk- opgeven via Eventbrite. Dit is de LINK. De inschrijving start op de maandagochtend en eindigt op zaterdag 18.00. Mocht u zich toch liever telefonisch opgeven, belt u dan met Sophie Westra op: 06-51820781

Graag wijzen wij erop dat de coronaregels in onze kerk worden nageleefd.

gepubliceerd op 6 december 2020