17 september om 19.00: Jaarvergadering Remonstranten Naarden Bussum

door Ellen de Jong

De Kerkenraad nodigt de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum van harte uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op donderdag 17 september a.s. om 19.00 uur in de Kerkzaal van het kerkgebouw aan de Koningslaan. Graag aanmelden via Eventbrite.nl op deze link . Login en password om de stukken in te zien, vindt u in de digitale nieuwsbrief die aan u op 31 augustus verzonden is. Indien u hier hulp bij nodig hebt, neemt u dan even contact op met het secretariaat via email op bovenstaand emailadres of belt u even met Ellen de Jong op 06-54 366 523

gepubliceerd op 15 september 2020