Zondag 13 september: Triodienst met ds. Lense Lijzen in de de Majellakapel

door Ellen de Jong

Aanstaande zondag is er een triodienst in de Majellakapel met ds. Lense Lijzen, Remonstrants predikant in Groningen. Als u deze dienst wilt bijwonen, wilt u zich dan even opgeven per email bij: Marijke Katerberg op gkaterberg@solcon.nl.

Ds. Lense Lijzen is sinds 2008 predikant bij de Remonstrantse Gemeente Groningen. De inzet en trouw van de gemeenteleden in deze grote regiogemeente vielen hem direct op en maken hem enthousiast om deze gemeente in het noorden van Nederland gezamenlijk verder op de kaart te zetten. Verder heeft hij een kleine aanstelling bij het GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing (het voormalige Studentenpastoraat). De ‘traditionele’ taken als de diensten, het pastoraat en kringenwerk vormen de kern van zijn motivatie, maar ook kerkgeschiedenis, oecumene en internationale samenwerking. Voor dit laatste taakveld zit hij in het landelijke bestuur van de remonstranten

gepubliceerd op 8 september 2020