Life after Goethe, de geboorte van de Romantiek

door Ellen de Jong

Zomercursus remonstranten, drie middagen van 15.30 tot 17.00 uur op 12, 13 en 14 augustus 2019 door Wim Dooge.

Het thema gaat over de periode rond 1800 in Jena, die aangeduid wordt als de vroege Romantiek. Schrijvers en denkers die de revue zullen passeren zijn o.a.: F. Schlegel en zijn vrouw Dorothea Veit, zijn broer A.W. Schlegel en zijn vrouw Caroline, de theoloog F. Schleiermacher, Novalis en de filosofen Fichte en Schelling. De gebroeders Schlegel gaven samen het tijdschrift Athenaeum uit. Dit tijdschrift werd de spreekbuis van de vroege romantici.De vroege romantici geloofden in alle ernst dat poëzie de filosofie moest vervangen of op z’n minst aanvullen. ‘De filosofie is wetenschap, de poëzie is uitbeelding van het oneindige’, valt er bijvoorbeeld bij Friedrich Schlegel lezen. De wetenschap schoot te kort in de uitbeelding van het oneindige, vond deze Schlegel, ze stond met de mond vol tanden en dus moest poëzie uitkomst brengen. Of poëzie alles op kan lossen zal een fascinerende vraag blijken te zijn. Tijdens de bijeenkomsten zullen we ook samen fragmenten uit verschillende werken van deze dichters en denkers lezen.

De data zijn: 12, 13 en 14 augustus 2020, ‘s middags van 15.30 tot 17.00 uur.

Kerkzaal, € 7,– per lezing.

Namens de kerkenraad het verzoek u aan te melden voor 1 augustus a.s. bij wdooge@planet.nl.

gepubliceerd op 5 augustus 2020