Zondag 28 Juni: ds. Koen Holtzapffel

door Ellen de Jong

Dr. Koen Holtzapffel gaat op 28 juni voor in de landelijke YouTube dienst. Koen Holtzapffel werkt als predikant in de remonstrantse gemeenten Rotterdam en Breda. Als voorzitter van het Convent van Predikanten zal hij zijn collega’s vast en zeker betrekken bij de opzet van de dienst. Spannend wat dat gaat opleveren. Vanaf 28 juni is de dienst te volgen op het YouTube-kanaal van de Remonstranten. De liturgie en teksten uit de dienst staan vanaf dat zelfde moment op de website. Koen Holtzapffel stelt in deze dienst de tweelinggelijkenis uit Matt.13: 44-46 centraal. Die gaat over een schat die verborgen is in een akker en over een kostbare parel die gevonden wordt door een handelaar in mooie parels. De vinders verkopen al hun bezittingen om die parel te bemachtigen. Wat betekent dat verhaal, die gelijkenis in jouw leven? Wat is voor jou in het leven echt waardevol? Je kunt deze dienst of één van de andere diensten die de afgelopen weken opgenomen zijn ook later nog eens (terug)kijken op dit kanaal.

 

gepubliceerd op 25 juni 2020