Nieuwsbrief Pinksteren

door Ellen de Jong

 

Heleen Helleman maakt de Pinksterkaarten.

Pinksterzegen

Ga in vrede
op zoek naar nieuwe wegen,
in vertrouwen op een medemens, een metgezel.
Dan zal Gods Geest met ons meegaan.

Waar twee of drie mensen
zijn verzameld in Gods naam,
daar is Gods geest in ons midden.
Waar mensen op weg gaan in vertrouwen,
daar gaat zij met ons mee.

Zegen en bescherm elkaar.
Schenk elkaar uw licht en wees genadig.
Sta open voor wie u ontmoet.

Schenk elkaar vrede
en Gods Geest zal met ons zijn.

Langs deze weg laten we u weten dat ds. Friso Boogerd door de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis enige maanden langer aan onze gemeente verbonden zal blijven dan aanvankelijk gedacht. Friso neemt niet in september maar in januari 2021 afscheid als predikant van de gemeente Naarden-Bussum. We zijn heel erg blij met zijn bereidheid om langer te willen blijven als onze predikant. Het beroepingswerk zal na de zomer worden hervat.
Op dit moment vinden verschillende groepen en kringen weer hun weg naar de kerk. Er is een protocol opgesteld om risico’s te vermijden bij de ingebruikname in de komende periode. U vindt het protocol op deze pagina van onze website.
Op de website hebben we ook onder de noemer YouTube de drie YouTubediensten van Palmpasen, Pasen en de dienst met als thema ‘Être et avoir’ van 17 mei samengebracht zodat ze makkelijk vindbaar zijn.
De mogelijkheden voor openstelling op zondagochtend (om bijeen te zijn op kleine schaal, met stilte en muziek, niet voor diensten) worden op dit moment onderzocht, wij hopen u hierover spoedig nader te berichten.

Ik wens u en heel speciaal onze nieuwe gemeenteleden en -vrienden een heel goed pinksterfeest. De nieuwe leden en vrienden zullen we, bij gebrek aan een pinksterdienst, op een later tijdstip in onze kring verwelkomen.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad

Elsbeth Oskamp

gepubliceerd op 30 mei 2020