Voor Joseph en zijn broer

door joost

In ‘Voor Joseph en zijn broer’ koppelt Christa Anbeek net als in haar eerdere werk indringende persoonlijke ervaringen aan filosofische beschouwingen.
Christa Anbeek, bekend van ‘Overlevingskunst’ en van de bestseller ‘De berg van de ziel’ die zij samen met Ada de Jong schreef, vertelt in ‘Voor Joseph en zijn broer’ voor het eerst onomwonden over de suïcides in haar familie. Maar minstens even belangrijk is de komst van haar kleinzoon.

Christa Anbeek, remonstrants seminarium-hoogleraar, schrijft in de inleiding van het nieuwe boek: ‘Voor Joseph en zijn broer’: ‘Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering?
Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren naar onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is? Dit zijn de centrale vragen in mijn boek.’

Ook geeft Christa Anbeek in ‘Voor Joseph en zijn broer’ het woord aan psychiatrische patiënten die ze jarenlang begeleidde, en aan haar studenten.

Verschijningsdatum: 11 september 2018
ISBN: 978 90 259 0629 0
Uitgeverij: Ten Have, Paperback, Omvang: 256 pagina’s

gepubliceerd op 18 augustus 2018