Claartje Kruijff

Claartje Kruijff

 

Claartje Kruijff is eind 2018 benoemd als vernieuwingspredikant binnen onze gemeente. Claartje studeerde psychologie in Leiden (1990-1995). Daarna begon zij bij KLM Arbo Services en werkte ze daarna als consultant Change Management en Human Performance voor Accenture in Amsterdam en daarna in London. In 2001 nam zij een sabbatical vanwege een persoonlijke zoektocht en besloot theologie te studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat was voor haar geenszins vanzelfsprekend omdat ze buitenkerkelijk is opgevoed. Zij werkte na haar studie van 2009-2019 als predikant voor de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en werkt nu voor de Remonstrantse kerk in Bussum.

Claartje werkt binnen de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum aan een nieuw inhoudelijk, religieus en spiritueel georiënteerd aanbod voor de leeftijdscategorie onder de zestig jaar op de rand van en buiten de kerk. Buiten de kerk is zij actief op het gebied van existentiële vragen, zingeving, geestelijke weerbaarheid en oriëntatie. Zij geeft lezingen, begeleidt rituelen en schrijft. In 2016 schreef ze haar eerste boek Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. In het najaar van 2020 verschijnt haar tweede boek. U kunt haar volgen op Facebook en LinkedIn.  Claartje was in 2018 Theoloog des Vaderlands.

Activiteiten

Koningskring/Bijbelgespreksgroepen

Anno 2020 staan we aan de grens van (onze) te kleine verhalen en zoeken we opnieuw naar onze plaats en naar nieuwe, betekenisvolle verhalen. De Bijbel wordt helaas te vaak gebruikt om elkaar met wederzijdse waarheden om de oren te slaan. Maar deze eeuwenoude verhalen zijn juist een startpunt voor gesprek over de immateriële kant van ons bestaan. Ze bieden ons verhalende werelden met een eigen, existentieel woordenboek.

We denken tijdens deze bijeenkomsten samen na over niet alledaagse, zinnige onderwerpen. Zoals zovelen voor ons deze verhalen lazen en overdachten zijn ook wij van harte uitgenodigd om mee te doen aan de ‘Grote Conversatie’. We kunnen van de overgeleverde wijsheid en elkaar veel leren over hoe we in het leven (willen/kunnen) staan.

NB: je hoeft niet gelovig te zijn om mee te doen. Deze verhalen gaan al eeuwenlang mee en hebben zichzelf allang bewezen. Ze hebben ons geloof niet nodig. Wel worden we uitgenodigd om mee te doen en onze stem te laten horen.

Onder de zestig jaar is Claartjes werkveld nu in Naarden-Bussum. Zo is het werk verdeeld met collega’s. Dit is geenszins exclusief bedoeld!

Interesse? Stuur dan een mail naar  claartjekruijff@ziggo.nl

Rituelen

Witte Donderdag
Aan het begin van het Paasweekend kun je meedoen aan het avondmaal: dit is het eeuwenoude ritueel waarin het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden wordt herinnerd en gevierd. Tijdens het laatste avondmaal deelde Jezus van zijn leven met zijn vrienden als teken van zijn verbond met hen. Zo zullen wij, door samen mee te doen aan dit ritueel, ook van ons leven delen. Er zal live muziek zijn en we zingen samen. En als je denkt: hoe zit het ook alweer met al die dagen? Aan het einde zal er ook een A4tje worden uitgedeeld met wat extra informatie en inhoudelijke gedachten over Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.

Allerzielen

Begin november zal er weer een Allerzielenviering plaatsvinden. We luisteren naar muziek en teksten, herdenken onze dierbaren, je kunt een kaarsje aansteken en de naam van je dierbare wordt genoemd (als je wil). Meer informatie volgt in het najaar