Vernieuwingspredikant Claartje Kruijff

Per 1 november 2018 is Claartje Kruijff  begonnen als vernieuwingspredikant binnen onze gemeente.

Claartje Kruijff was in 2018 Theoloog des Vaderlands.

Claartje werkt binnen de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum aan een nieuw inhoudelijk, religieus en spiritueel georiënteerd aanbod voor de leeftijdscategorie 60- op de rand van de kerk. Het gaat om een landelijke opdracht waarbij meerdere Remonstrantse gemeenten zijn betrokken.

Op dit moment heeft zij verschillende gesprekskringen over Bijbelse verhalen.  Zij zal onder andere de kerstnachtdienst leiden.