Claartje Kruijff

Per 1 november 2018 is Claartje Kruijff werkzaam als ‘vernieuwingspredikant’.
Onze Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum is haar ‘standplaats’.
Deze nieuwe taak wordt ingevuld vanuit een landelijke opdracht, die wordt afgestemd met de Bussumse Kerkenraad.

Vanuit haar opleiding aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam was Claartje Kruijff als stagiair al in het eerste kwartaal van 2018 actief in onze Gemeente.

Claartje Kruijff (1971) is opgeleid als psycholoog en als theoloog.
Ze was eerder organisatiepsycholoog in de Londense City.
Zij is al enkele jaren werkzaam als predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam en erbuiten ook als buitenkerkelijke gesprekspartner.

In 2016 verscheen van haar hand het boek ‘Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven’.
Vanuit haar rol als ‘Theoloog des Vaderlands 2017’ stelde ze een gespreksgroep samen van theologen uit de christelijke, joodse en islamitische tradities. Samen dachten zij een jaar lang na over het eeuwenoude gebed Onze Vader. Dit resulteerde in een grote verzameling brieven, columns en gespreksverslagen. Het mooiste uit deze verzameling bracht Claartje Kruijff samen in het boekje ‘Slow food, broodnodige gesprekken over het Onze Vader’, dat in november 2018 verscheen.
Een afspraak maken kan via haar mailadres