Zondagmorgen 17 september om 10.30: kerkdienst met ds. Pieter Hartevelt

door Ellen de Jong

Op zondagmorgen 17 september om 10.30 gaat ds. Pieter Hartevelt voor in onze kerkdienst.

Cees van der Poel bespeelt het orgel.

Pieter Hartevelt komt van origine uit Katwijk.  Van huis is hij Nederlands Hervormd, maar rond zijn 20e kwam hij aanraking met de Pinksterbeweging. Dit bleek uiteindelijk geen goede match. Later kwam hij in contact met de Remonstranten waarmee wel een klik was. Zo heeft hij in Leiden belijdenis gedaan en werd lid. Hij studeerde theologie aan de VU en is later aangeschoven bij het Remonstrants Seminarium. In 2018 deed hij stage bij de Remonstranten in Den Haag. Tot 2019 was hij pastoraal werker bij de Doopsgezinden in de Zaanstreek, in 2019 werd hij aangenomen als geestelijk verzorger bij Cardia, locatie Landscheiding, in Den Haag.

De dienst wordt gestreamd via Kerkdienstgemist.

Klikt u hier voor de Liturgie BussumNaarden 17 sep 2023

De collecte die altijd voor de helft bestemd is voor onze eigen kerk, zal voor de andere helft besteed worden aan The Thom Foundation.

U kunt een bedrag overmaken naar de bankrekening van onze kerk: NL90 INGB 0000 3006 52 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum of gebruikmaken van de collecteschalen. Ook kunt u gebruikmaken van de QR-code, zie hieronder:

gepubliceerd op 3 september 2023