Zondag 9 mei om 10.30: online kwartetdienst met ds. Pieter Korbee

door Ellen de Jong

Op zondag 9 mei wordt een online kwartetdienst gehouden bij de Doopsgezinden. Ds. Pieter Korbee gaat voor.

De dienst is te volgen via de YouTubelink van de Doopsgezinden- deze link volgt later

 

Pieter Korbee werd op 14 oktober 2012 bevestigd tot predikant van de Remonstrantse gemeente Alkmaar en nam afscheid op 31 januari 2021 in verband met zijn emeritaat.

Hij heeft in de jaren zeventig theologie gestudeerd. Zijn belangstelling was gericht op de godsdienst­filo­sofie. Na zijn studie is hij een onderzoek begonnen naar het werk van de joodse filosoof Salomon Maimon (1754 – 1800).

Pieter Korbee volgde trainingen en scholingen buiten de kerkelijke wereld. Twee namen die van betekenis voor hem zijn geworden zijn die van Piet Weisfelt  en Paul Carter. Weisfelt – een uitnemend trainer – brengt zijn leerlingen in contact met hun door opvoeding en cultuur gevormde gedragspatronen. Hij leert hen door ervaringsoefeningen om in contact te komen met wat hij ziet als de kern van de menselijke persoonlijkheid: het beleven van liefde. Carter legt in zijn trainingen nadruk op diepe ontspanning.  Daardoor komen mensen dichter bij zichzelf, bij hun innerlijke verlangens en hun idealen. Beide opleiders staan in de traditie van de humanistische psychologie.

Deze trainingen brachten ds Korbee terug bij het praktische deel van de theologische studie.  Nu aan het Remonstrants Seminarium. Hij studeerde in 2010 af en werd als proponent van de Remonstrantse Broederschap bevestigd.

De collecte is voor de Stichting Kruispost in Amsterdam

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten.

De medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. Kruispost bestaat sinds 1983 en wordt gedragen door Oudezijds 100 en de Johanniter Orde in Nederland.

Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team bestaat uit tachtig vrijwilligers en medewerkers. Stichting Kruispost is verantwoordelijk voor de medische zorg, terwijl de maatschappelijke zorg vanuit stichting Oudezijds100 wordt verzorgd. Wij vragen u om dit werk ruimhartig te steunen. U kunt uw bijdrage op storten het bankrekening nummer van de Doopsgezinde Gemeente Bussum Naarden NL70 RABO 0329 9483 69 onder vermelding van Kruispost.

 

gepubliceerd op 2 mei 2021