Literatuurlijst Remonstranten 2030

door joost

Ter vergelijking, reflectie en ter inspiratie om zo tot nieuwe inzichten te komen.

 • Berghuijs, J. (2018). Meervoudig Religieus. Spirituele openheid en creativiteit onder de Nederlanders. Amsterdam: AUP.
 • Bernts, T. en Berghuijs, J. (2016). God in Nederland 2006 – 2015. Utrecht: Ten Have.
 • Groot de, K. (2018). The Liquidation of the Church. London/New York: Routledge.
 • Hart de, J. en Houwelingen van. P. (2018). Christenen in Nederland. Kerkelijke deelnamen en christelijke gelovigheid. Den Haag: SCP.
 • Heitink: G. (2001). Biografie van de dominee. Baarn: Ten Have.
 • Ploeger, A.K. en Ploeger Grootegoed, J.J. (2001). De gemeenten en haar verlangen. Kampen: Kok.
 • Manzini, E. (2015). Design, when everybody designs. An introduction to design for social innovation. Cambridge, M.A./London: MIT Press.
 • Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
 • Nicholls, A. (Ed.) (2001). Social Entrepreneurship. New models of sustainable social change. Oxford: OUP.
 • Remonstrantse Broederschap Beleidsplan 2014
 • Mozaïek van Kerkplekken de PKN – https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken
 • Lezing Bert Bakker (nog toevoegen)
 • Sociaal Cultureel Planbureau 2018 https://www.scp.nl/Nieuws/Aantal_christenen_neemt_af_maar_nieuwe_groepen_staan_op

 

Met dank aan Johan Bouwer

 

gepubliceerd op 2 juli 2019