Dromen over de Remonstranten in 2030

door joost

Wij presenteren u een boekje met dromen over de Remonstrantse Broederschap. Dromen over de Broederschap, geloven, kerk-zijn maar ook over onze toekomst.

De verrassende dromen zijn geschreven door de predikanten die betrokken zijn bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan Remonstranten 2030, de vernieuwingspredikanten  en door twee studenten van het seminarie. Het boekje is bedoeld om de werkgroepen (en anderen) te inspireren bij het formuleren van een ‘stip op de horizon van 2030’. Zij zijn in een willekeurige volgorde in het boekje geplaatst en voorzien van een voorwoord.

De dromen maken onderdeel uit van het project dat de Commissie tot de Zaken op 9 maart 2019 is gestart door een AV van Beraad bijeen te roepen om de integrale dialoog binnen en over de Broederschap op gang te brengen. Ter voorbereiding van dat proces hebben het moderamen van de Commissie tot de Zaken, het Convent van Predikanten en het Curatorium (afgekort de “C3”) met elkaar gesproken over de thema’s die van belang zijn als het gaat over de toekomst van de Remonstranten.

Inmiddels zijn er drie werkgroepen geformeerd die van start gaan; ‘de Remonstrantse gemeenten in 2030’, ‘Samenwerkingsgemeenten in 2030’ en ‘de Remonstrantse predikant in 2030’.

 

gepubliceerd op 5 juni 2019